Language/Jazyk:

Porovnání licencí REXYGEN

Podporovaná funkce
Volitelná funkce
Nepodporovaná funkce

RexCore DEMO

Funkční bloky

Standard
Advanced
REXLANG
Motion control
Autotuning
Matrix

Vstupně/výstupní ovladače

Basic I/O drivers
Advanced I/O drivers
Additional I/O drivers

RexCore Starter

Funkční bloky

Standard
Advanced
REXLANG
Motion control
Autotuning
Matrix

Vstupně/výstupní ovladače

Basic I/O drivers
Advanced I/O drivers
Additional I/O drivers

RexCore Plus

Funkční bloky

Standard
Advanced
REXLANG
Motion control
Autotuning
Matrix

Vstupně/výstupní ovladače

Basic I/O drivers
Advanced I/O drivers
Additional I/O drivers

RexCore Professional

Funkční bloky

Standard
Advanced
REXLANG
Motion control
Autotuning
Matrix

Vstupně/výstupní ovladače

Basic I/O drivers
Advanced I/O drivers
Additional I/O drivers

RexCore Ultimate

Funkční bloky

Standard
Advanced
REXLANG
Motion control
Autotuning
Matrix

Vstupně/výstupní ovladače

Basic I/O drivers
Advanced I/O drivers
Additional I/O drivers
Podporovaná funkce
Volitelná funkce
Nepodporovaná funkce

Základní funkční bloky

Logické řízení a automatizace, základní zpracování analogového signálu, matematické operace, generátory signálu, PID řízení

Pokročilé funkční bloky

Komunikace IoT, spouštění externích programů, výměna dat mezi zařízeními podporujícími REXYGEN, pokročilé zpracování analogového signálu, simulace v reálném čase

REXLANG

Programovatelný funkční blok (jazyk C, Strukturovaný Text), různé komunikace (RS232, RS485, I2C, SPI, TCP, UDP)

Automatické ladění regulátorů

PID regulátory s funkcí automatického ladění v reálném čase.

Řízení pohybu

Standardní řízení pohybu PLCopen, jednoosý a víceosý a koordinovaný pohyb.

Maticové funkční bloky

Maticové operace založené na knihovnách LAPACK a BLAS

Základní ovladače

Přímé I/O (DI, DO, AI, AO, GPIO, atd. podle platformy), 1-Wire přes OWFS

Pokročilé ovladače

MQTT, OPC UA, HTTP apod.

Různé ovladače

Modbus RTU/TCP, komunikace s PLC Siemens (S7), databáze SQL (přes ODBC)